GDPR - Общ регламент за защита на личните данни (Регламент ЕС 2016/679)

Моля, прочетете Условията за ползване внимателно преди да използвате Сайта. Следните условия уреждат използването на www.millenniumclub.org, чиято платформа е собственост и се управлява от “Милениум Клуб България“

Съгласие с условията на уебсайт платформата.

С помощта на Уеб платформата www.millenniumclub.org, Вие се съгласявате с Условията за ползване и декларацията за поверителност на “Милениум Клуб България“, която е включена в Условията чрез препратка. Моля, разгледайте нашата Политика за поверителност, за да разберете подробно нашите практики. Всеки път, когато използвате сайта, Вие се потвърждавате съгласието си с настоящите Общи условия. Ако не желаете да бъдете обвързани с тези Условия за ползване, преустановете ползването на сайта. Милениум Клуб България разполага с правото да променя Общите условия по всяко време и по свое усмотрение. Модифицираните условия ще имат незабавен ефект след публикуването им и Вие давате своето сългасие чрез продължаване използването на Уебсайта. В случай на промяна на някое от условията, Вие ще бъдете информирани чрез известие на главната страница на сайта. Вие сте отговорни за това да останете информирани за всички промени. Ако не сте съгласни с променените условия, преустановете ползването на сайта.

Идентификационен профил

Може да се наложи да създадете профил и да зададете парола, за да използвате определени функции на уебсайта. Вие се съгласявате да осигурите, поддържате и актуализирате вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си, както е описано в процеса на регистрация – стани член. Вие не можете да се представяте за друг човек или обект или да включвате данни, които са невярни за вашата самоличност или принадлежност към което и да е физическо или юридическо лице, включително с помощта на потребителско име на друг човек, парола или друга информация за профила. Вие сте изцяло отговорни за поддържането на Вашия идентификационен профил и поверителността му. Вие сте изцяло отговорни за всички дейности, направени от вас или някой, който използва вашия акаунт. Вие се съгласявате да запазите вашата парола недостъпна за други лица. Ако смятате, че профилът ви е бил компрометиран, вие трябва незабавно да се свържете с нас по пощата, по електронна поща или по телефона. “Милениум Клуб България “, България, София (столица), община София, пощенски код 1797, ул. ж.к. Мусагеница, бл. 98Б, вх. А, ап. 31. Вие се съгласявате да обезщетите Милениум Клуб България за загубите, понесени от използването на Вашия профил от трета страна без изрично Ваше съгласие или с Ваше незнание, по Ваша непредпазливост.

Забрани за дейност

По-долу е представен списък на дейностите, които са незаконни или забранени на уебсайта. Милениум Клуб България запазва правото да разследва и да предприеме съответните правни действия срещу всеки, който по усмотрение на клуба, участва в някоя от забранените дейности. Забранените дейности включват, но не се ограничават до, следното:

 • Използване на сайта за всяка цел, в нарушение на местното, държавно или национално законодателство или подзаконови актове;
 • Публикуване на информация на уеб сайта, която е заразена с вируси – троянски коне и други зловредни кодове;
 • Представяне информация за друго физическо или юридическо лице; Изопачаване на информация чрез осигуряване с друго физическо или юридическо лице;
 • Използване на лична информация на други членове, включително електронни адреси без тяхното съгласие;
 • Отправяне на заплахи, електронен тормоз или злоупотреба с лични дани;
 • Участието в действия, които ограничават или възпрепятстват всяко друго лице да използва на интернет страницата, или които по усмотрение на Милениум Клуб България, излагат клуба или някой от потребителите му, доставчиците или други лица, на опасност или вреди от всякакъв вид;
 • Насърчаване на други хора да участват в забранени дейности, които са описани тук.

Милениум Клуб България запазва правото си, но не по задължение, да извърши някое или всички от следните действия:

 • Да проучи всяко твърдение, че всичко публикувано на интернет страницата не съответства на тези Условия, както и да определи по свое усмотрение дали да премахне или да поиска отстраняването на съдържанието на информацията;
 • Да премахне всичко, което е оскърбително, незаконно или е в несъответствие с настоящите Общи условия;
 • Да прекрати достъпа на потребителя до сайта при всяко нарушение на настоящите Общи условия.

Описание на продукта

Милениум Клуб България се опитва да бъдe възможно най-точен в своето описание на услугата, която предлага. След одобрение и заплащане на членски внос, Вие имате право на достъп до платформата като официален и пълноправен член. Това включва възможност за публикуване на коментари под статии и достъп до информация на други членове. Милениум Клуб България не гарантира, че описанията и информацията предоставена от третата страна (друг член) съответства на действителността.

Електронна комуникация

Когато посещавате Уебсайта или изпращате електронни писма до нас, Вие общувате с нас по електронен път. Вие се съгласявате да получавате съобщения от нас по електронен път и ние ще общуваме с Вас чрез електронна поща или чрез публикуване на известия на Уебсайта. Вие се съгласявате, че всички договори, писма, известия и други съобщения, които ние Ви предоставяме по електронен път, съответстват на всички правни изисквания и че същата комуникация е в писмена форма.

Хипервръзки

Този уебсайт може да съдържа хипервръзки към уебсайтове на трети страни, като например – рекламни сайтове или други свързани или несвързани дружества на клуба. Милениум Клуб България не контролира и не поддържа тези сайтове на третите страни, техните продукти и услуги. Някои от тези сайтове може да съдържат материали, които са незаконни или информационно неточни. Вие потвърждавате и се съгласявате, че Милениум Клуб България не е отговорен пряко или косвено, за всяка щета или загуба, причинена или предполагаемо причинена от или във връзка с използването или разчитането на всяко съдържание, реклама, стоки, услуги, софтуер , продукти или други материали от такива сайтове. Всички тези сайтове са обект на политиките на собствениците на тези сайтове.

Търговски права, марки, лога

Всички търговски марки, лога и марки за услуги, показани на сайта, са регистрирани и нерегистрирани търговски марки на Милениум Клуб България и / или на трети страни, които са разрешили тяхното използване (наричани общо “Търговски марки”). Нямате право да използвате, копирате, възпроизвеждате, публикувате, качвате, предавате, разпространявате или да измените тези марки по никакъв начин. Вашето използване на търговските марки на Милениум Kлуб България на друга интернет страница е строго забранено. Всички текстове и изображения публикувани в сайта, са защитени с авторски права, освен ако изрично е посочено друго. Милениум Клуб България ще отстоява своите права върху интелектуалната собственост с цялата строгост на закона, включително и чрез съдебно преследване. Милениум Клуб България не гарантира, нито поема отговорност, че използването на материали, показани на уебсайта, няма да наруши правата на трети страни, които не са собственост на или са свързани с клуба.

Промени в сайта

Милениум Клуб България може да направи някоя от следните промени по всяко време с или без предизвестие и без да носи отговорност към потребителя:

 • Да прекрати всички страници, съдържание, функции, ползи или услуги на сайта по всяко време;
 • Да наложи ограничения върху някои функции и услуги, или да ограничи достъпа Ви до някои части на Уебсайта или на целия уебсайт;
 • Прекратяване на всички разрешения, права и лицензи издадени тук.

Гаранции

Вие се съгласявате, че използването на интернет страницата и съдържанието й е на Ваша отговорност. Милениум Клуб България и неговите доставчици, ОТКАЗВАТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ ИЗРИЧНО. Приложимото право не може да позволи изключването на такива косвени гаранции, така че гореизложеното не може да се прилага за одобрените потребители, чиито данни се обработват надлежно от клуба само за целта, за която са предоставени. Милениум Клуб България и доставчикът на интернет услугата не могат и не гарантират, че:

 • Сайтът ще бъде с надеждна, точна, пълна, или актуализира своевременно информация;
 • Сайтът ще бъде без грешки, пропуски, закъснения, прекъсвания или загуби, включително загуба на данни;
 • Всички файлове, достъпни за изтегляне от този сайт ще бъдат свободни от вируси, троянски коне или други кодове, които имат разрушителни свойства;
 • Функциите или извършваните услуги на Уебсайта ще бъде непрекъснати, без грешки и дефекти.

Ограничение на отговорността

Изключителното право на потребителите е да прекратят по което и да е време ползването на услугите на Милениум Клуб България и да прекратят ползването на платформата на сайта. Милениум Клуб България, представителите му както и платформата не носят отговорност за вреди, произтичащи от използването на сайта, след изрично съгласие от страна на клиента за тези условия при кандидатстване за членство, включително лична информация, когато клиентът не е взел достатъчно мерки за предпазливост на неговата / нейната лична информация. Някои юрисдикции не позволяват ограничаване на отговорността за косвени или случайни щети, в такива случаи Милениум Клуб България, неговите представители и доставчици на услуги ще имат ограничена отговорност, доколкото е разрешено от законодателството.

Обезщетения

Вие се съгласявате да обезщетите Милениум Клуб България и всеки от неговите представители и доставчици на услуги от и срещу всякакви искове, включително, но не ограничено до трети страни за уреждане на претенции, щети, разходи и пасиви, включително разумни такси за адвокати, произтичащи от или във връзка с нарушаване на настоящите Общи условия.

Прекратяване

Милениум Клуб България има право да прекрати Вашия достъп до сайта по каква да е причина и без ограничение, ако клубът по свое усмотрение, счита Вашето използване за неприемливо, или в случай на нарушение от Ваша страна на настоящите Общи условия. Милениум Клуб България може, но не е задължен да Ви осигури предварително известие за прекратяването на достъпа Ви до сайта.