Калоян Буковски

Позиция
Chairman

Калоян Буковски е роден в гр. Русе през 1992 г. От 2006 година учи в Националната природоматематическа гимназия „Акад. Л. Чакалов“ в София, която завършва с награда за цялостен принос „Любомир Чакалов“ през 2011 г., за постижения в областта на изследователската математика.

Калоян има национални и 3 международни медала в областта на синтетичната геометрия, както и публикации на две теореми в математически списания. Носител на призови места в математическите състезания, главен редактор на училищния вестник „НПМГ Днес“ и член на ръководството на ученическия съвет на НПМГ. Носител на награди от „1000 стипендии“, сдружение „Джордж Маршал“ и лауреат на българската „Нощ на учените“ през 2009 и 2010 г.

Калоян завършва бакалавърска и магистърска степен в университета в Единбург, където е и президент на българското общество. Завършва със специалности „Приложна математика“ и “Математически оптимизации”. През 2014 г. започва професионалния си път като анализатор по финансов риск в британската „UK Asset Resolution“. В момента Калоян е старши консултант в международната компания „Sopra Steria Group“, работейки по математически модели и статистически прогнози в The Royal Bank of Scotland.

Основните му професионални направления са наука за данните, кредитен риск и финансови транзакции. Създател и на културния проект “Българи от ново време” – сцена за български творци извън границите на България.