Доклад „Предизвикателства и възможности пред правителството на България“

Идеята

Експертите на Милениум Клуб са млади и енергични българи с редица постижения в своите области, учещи и работещи в България, други страни в Европа и в Америка. С течение на дискусии за основните предизвикателства, които съвременният свят поставя пред всяка държава, се зароди идеята за общ проект, който да идентифицира проблеми, да анализира стъпките, предприети от страната ни в съответните сфери, и да предложи насоки и решения.

 

“Предизвикателства и възможности пред правителството на България”

Докладът се фокусира върху шест основни теми:

  • Реформа в здравеопазването
  • Преки чуждестранни инвестиции
  • Жилищна политика и регионално развитие
  • Отбрана и Българска армия
  • Бъдещето на блокчейн и криптовалутите в страната
  • Политика за равнопоставеност между половете

 

Цели

Основната цел на доклада е да привлече вниманието на държавната и местната власт върху предизвикателства, с които страната се сблъсква. Някои от тях са обект на дългогодишна дискусия, но все още са налице сериозни трудности за ефективна реформа. Други теми са към момента слабо засегнати в общественото пространство и именно това представлява основен проблем за предприемането на мерки свързани с тях.

Чрез настоящите кратки анализи, докладът цели да посочи причините, поради които редица политики и стратегии се оказват неефикасни на практика, както и да стимулира обществено обсъждане за иновативни решения.

 

Отделните анализи част от доклада можете да прочетете в раздел "Публикации" на уеб сайта на Милениум Клуб.